Recensera en förskola!

Genom att fylla i formuläret här nedanför och dela med dig av dina erfarenheter hjälper du andra föräldrar i valet av förskola. Väg gärna in följande aspekter i din recesion:

  • Förskolepersonal och bemötande:
    Vad gör personalen bra? Andel förskolepedagoger? Har förskolan låg eller hög personalomsättning?
  • Aktiviteter och pedagogik:
    Vilka aktiviteter hittar förskolan på? Pysslar det mycket eller gör utflykter med barnen? Arbetar de utifrån en speciell pedagogik?
  • Inne- och utemiljön:
    Är lokalerna rena, och trivsamma? Har förskolan egen utegård? Finns det skugga?

Överskriften som visas bredvid din recension
The category that the review will be listed under.

Har du några frågor eller är det någonting som inte fungerar klicka här för att kontakta oss.

Om du letar efter existerande recensioner klicka här.